Podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach drugiego naboru Funduszu Badań i Wdrożeń

Podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach drugiego naboru Funduszu Badań i Wdrożeń

Przedsiębiorcy, których wnioski o dofinansowanie zostały pozytywnie ocenione w ramach drugiego naboru dla modułu 1. FBiW, 23 maja 2019 r. podpisali umowy o powierzenie grantów. Podpisanie umowy, które wieńczy proces wyboru Grantobiorców, rozpoczyna jednocześnie trudny...
Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały rekomendowane do przyznania wsparcia  w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”

Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały rekomendowane do przyznania wsparcia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”

Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały rekomendowane do przyznania wsparcia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.2...
Newsletter ?