Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy to projekt grantowy zakładający wsparcie przedsiębiorstw z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przyznanie im dotacji na realizację działań badawczo-rozwojowych

Nabór I (zakończony)

Aktualności

Ocena formalna wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, Zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”. Złożono 54 wnioski o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę panującą w kraju sytuację związaną z pandemią Covid-19, dziękujemy za Państwa zainteresowanie konkursem i...

czytaj dalej

Komunikat

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. informujemy, iż w związku z epidemią COVID-19 dokumenty, które są dostarczane do siedziby KPAI sp. z o.o. podlegają 24h kwarantannie, zatem czas ich rozpatrzenia ulega wydłużeniu. Jednocześnie informujemy, iż będą one rejestrowane z faktyczną datą wpływu.

czytaj dalej
Newsletter ?