Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy to projekt grantowy zakładający wsparcie przedsiębiorstw z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przyznanie im dotacji na realizację działań badawczo-rozwojowych

Nabór I (zakończony)

Aktualności

Komunikat

Szanowni Państwo, Informujemy, że lista wyników oceny formalnej (lista rankingowa) naboru w ramach konkursu Fundusz Badań i Wdrożeń zostanie opublikowana 10 lutego. Informujemy, że lista wyników oceny formalnej (lista rankingowa) naboru w ramach konkursu Fundusz Badań...

czytaj dalej

Komunikaty

Szanowni Państwo, Fundusz Badań i Wdrożeń W związku ze zwiększoną zachorowalnością pracowników Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. na COVID-19, Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Agencja Innowacji sp. z o.o. podjął decyzję o przedłużeniu terminu oceny formalnej...

czytaj dalej
Newsletter ?