Fundusz Badań i Wdrożeń

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fundusz Badań i Wdrożeń to projekt grantowy zakładający wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:

  • Moduł I – prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa
  • Moduł II – bony na patent

Aktualności

Komunikat

Szanowni Państwo, Informujemy, że lista wyników oceny formalnej (lista rankingowa) naboru w ramach konkursu Fundusz Badań i Wdrożeń zostanie opublikowana 10 lutego. Informujemy, że lista wyników oceny formalnej (lista rankingowa) naboru w ramach konkursu Fundusz Badań...

czytaj dalej
Newsletter ?
Skip to content