O Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji

KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KPAI)

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o., została powołana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Kujawsko Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000491815.

Głównym, statutowym zadaniem KPAI wynikającym z logiki założeń polityki innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest jego promocja jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa. Ponadto działania KPAI skupione są na wypracowaniu podstaw i warunków do tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości, w tym opracowanie systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, jak również pełnienie w ramach tego systemu funkcji platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi z obszaru województwa, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

Dokumenty Spółki

Uchwała Sejmiku

Uchwała nr XXXIV/600/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały do pobrania

Uchwała Zarządu

Uchwała nr 26/1041/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały do pobrania

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy (stan na 18 stycznia 2024 r.)

Treść uchwały do pobrania

Działalność Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. ukierunkowana jest na zbudowanie systemu partnerskiej współpracy między sferą naukowo-badawczą, przedsiębiorstwami i administracją.

Jeśli tak, jak my jesteś zainteresowany:

  • promocją regionu kujawsko-pomorskiego,
  • współdziałaniem i partnerstwem biznesu, nauki i administracji,
  • wspieraniem świeżych, innowacyjnych pomysłów,
  • budowaniem środowiska przyjaznego przedsiębiorcom.

 

Partnerstwo

Działalność Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. ukierunkowana jest na zbudowanie systemu partnerskiej współpracy między sferą naukowo-badawczą, przedsiębiorstwami i administracją. Tylko współdziałanie, wzajemne zrozumienie się i prawidłowe relacje mogą doprowadzić do wymiernych i długotrwałych efektów, poprawy konkurencyjności gospodarki i w efekcie finalnym jej rozwoju oraz ogólnego wzrostu. Poprzez partnerstwo rozumiemy wzajemne, spójne działania i wsparcie ukierunkowane na osiągnięcie jasno wytyczonych celów, zgodnych z założeniami ustalonymi przez Samorząd Wojewódzki w Projekcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane, aby dołączyły do grona naszych Partnerów w tworzeniu nowej jakości innowacyjnej gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego.

Newsletter ?
Skip to content