Polecane Adresy Internetowe

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU

http://www.arp.pl/

AIP BUSINESS LINK TORUŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY

http://www.bltorun.pl/

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ I TRANSFERU TECHNOLOGII UMK

https://innowacje.umk.pl

BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O.

http://barr.pl/

BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY

http://www.klaster.bydgoszcz.pl/

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

http://www.bppt.pl/

BYDGOSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT

http://www.not.com.pl/

EXEA SMART SPACE INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII

http://smartspace.io/

FRAUNHOFER IWS

http://www.iws.fraunhofer.de/

FUNDUSZE UNIJNE W KUJAWSKO-POMORSKIEM

http://www.mojregion.eu/

GRUDZIĄDZKI PARK PRZEMYSŁOWY

http://gpp.grudziadz.pl/

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW – ODDZIAŁ PRZETWÓRSTWA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH W TORUNIU

http://www.torun.impib.pl/

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU

http://www.iph.torun.pl/

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

http://kpk.gov.pl/

KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

https://kpfpk.pl/

KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O. W TORUNIU

http://kpfp.org.pl/

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

http://www.kpoplewiatan.pl/

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

http://kpodr.pl/

MINISTERSTWO ROZWOJU

https://www.mr.gov.pl/

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

http://www.ncbir.pl/

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU

https://www.pwsz.wloclawek.pl/

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

https://www.pw.edu.pl/

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

http://www.parp.gov.pl/

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE – ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

http://www.pte.bydgoszcz.pl/

REGIONALNE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. W SOLCU KUJAWSKIM

http://www.rcp.soleckujawski.pl/

SEJMIK GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

http://sejmikgospodarczy.pl/

SEJMIK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU „AKTUALIZACJA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI” – INNOWACYJNY REGION KUJAWY I POMORZE

http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W ŚWIECIU

http://www.inkubator.com.pl/

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN (UNIWERSYTET TECHNICZNY W DREŹNIE)

https://tu-dresden.de/

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

http://www.tarr.org.pl/

TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

http://www.tfpk.pl/

TORUŃSKI PARK TECHNOLOGICZNY

http://www.technopark.org.pl/

TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA

http://www.trgp.org.pl/

UNIVERSITÄT LEIPZIG (UNIWERSYTET W LIPSKU)

http://www.zv.uni-leipzig.de/

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

http://www.ukw.edu.pl/

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

http://www.umk.pl/

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

http://www.utp.edu.pl/

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

URZĄD PATENTOWY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

http://www.uprp.pl/

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW-DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI ROLNYCH

http://www.pracodawcyrolni.pl/

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW „PRACODAWCY POMORZA I KUJAW”

http://www.pracodawcy.info.pl/

Newsletter ?
Skip to content