Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się procedura naboru wniosków XXI edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2020 roku. Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej województwa: www.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakładce Patronaty, Nagrody i medale. Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Newsletter ?
Skip to content