Poszukujemy pracowników do spraw obsługi projektu, na poniższe stanowiska:

ASYSTENT PROJEKTU  (Miejsce pracy: Toruń)

OBOWIĄZKI:

 • Bieżąca obsługa, wdrażanie, rozliczanie i monitorowanie projektów
 • Współpraca z zespołami oceniającymi wnioski o dofinansowanie oraz wnioskodawcami
 • Tworzenie raportów oraz opracowań
 • Współpraca z przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia biznesu

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe lic./inż. z dowolnej dziedziny.
 • Podstawowa wiedza z zakresu funduszy unijnych
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia

MILE WIDZIANE:                  

 • Komunikatywność
 • Otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z pakietami statystycznymi
 • Wiedza z zakresu programowania strategicznego
 • Znajomość dokumentów dot. innowacji na poziomie regionu (w tym dokumentów strategicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego) oraz odpowiednio krajowych,

DYREKTOR FINANSOWY (Miejsce pracy: Toruń)

OBOWIĄZKI:

 • bieżąca obsługa, wdrażanie i rozliczanie projektów
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych Spółki
 • udział w kształtowaniu i realizacji strategii finansowej firmy
 • koordynowanie przygotowywania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych
 • współpracę z US i ZUS a także innymi instytucjami zewnętrznymi, znajomość procedur
 • nadzór nad prawidłowością comiesięcznych rozliczeń podatkowych
 • monitorowanie zmian w przepisach prawno-podatkowych, wdrażanie procedur minimalizujących ryzyka podatkowe
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • opracowywanie planu kont według obowiązujących standardów rachunkowych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego, koordynowanie prac oraz przeprowadzanie bieżących kontroli księgowości
 • wdrożenie i optymalizacja procedur finansowo-księgowych oraz doskonalenie procesów biznesowych
 • zabezpieczanie prawidłowości umów pod względem finansowym i podatkowym

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie i/lub 3 letnie doświadczenie w księgowości, doświadczenie zawodowe przy pozyskiwaniu/rozliczaniu środków publicznych, w tym unijnych, lub zarządzania projektami (preferowane w zakresie badawczo-rozwojowym)
 • wiedza z zakresu funduszy unijnych, zamówień publicznych, pomocy publicznej, finansów publicznych
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • bardzo dobra znajomość prawa podatkowego w Polsce
 • biegła znajomość pakietu MS Office – zwłaszcza Excel
 • terminowość, systematyczność i dokładność
 • doświadczenie we współpracy z Zarządem Spółki w zakresie doradztwa w sprawach księgowych, podatkowych oraz tworzenia niezbędnych raportów i analiz 

KOORDYNATOR PROJEKTU (Miejsce pracy: Toruń)

OBOWIĄZKI:

 • Zarządzanie projektem
 • Planowanie, zamykanie projektu
 • Koordynowanie poprawności procedur
 • Nadzór nad wszystkimi etapami projektu, mierzenie postępu projektu i przedsięwzięć
 • Monitorowanie kluczowych parametrów projektu oraz przedsięwzięć
 • Odpowiedzialność za osiąganie efektów projektu.
 • Odpowiedzialność za podległych asystentów
 • Wyznaczanie kierunków działania
 • Kontrolowanie zasobów finansowych
 • Przygotowywanie nowych rozwiązań
 • Umiejętność szybkiego reagowania na problemy i przedstawiania rozwiązań

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z dowolnej dziedziny
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pozyskiwaniu/rozliczaniu środków publicznych w tym unijnych, lub zarządzania projektami
 • doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników
 • dobra znajomość metodyki zarządzania projektami
 • wiedza i doświadczenie z zakresu zamówień publicznych
 • specjalistyczna wiedza z zakresu funduszy unijnych, zamówień publicznych, pomocy publicznej, finansów publicznych.
 • biegła obsługa komputera.
 • umiejętność kierowania zespołem/personelem
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności negocjacyjne
 • umiejętność planowania
 • zdolności organizacyjne
 • inicjatywa / przedsiębiorczość / kreatywność
 • obowiązek sprawozdawczości realizowanych zadań przed Zarządem.
 • nadzorowanie wszystkich etapów realizacji wskazanego zadania.
 • zarządzanie zespołem podległym, zlecanie konkretnych zadań podległym pracownikom i ich egzekwowanie.
 • samodzielność w realizacji obowiązków, dyspozycyjność oraz wysoko rozwinięte zdolności analityczne.
 • umiejętności analityczne, zarządzenie danymi statystycznymi, opracowaniami statystycznymi oraz tworzenie raportów na tej podstawie.
 • pełna znajomość wszystkich dokumentów dot. innowacji na poziomie regionu (w tym dokumentów strategicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego) oraz odpowiednio krajowych, monitoring tych dokumentów.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość działań procedur i procesów związanych z sektorem badawczo-rozwojowym, rozwojem innowacji, nauki, technologii lub szkolnictwa wyższego.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą, dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) należy przesyłać na adres: [email protected]

z dopiskiem:  ASYSTENT PROJEKTU / DYREKTOR FINANSOWY / KOORDYNATOR PROJEKTU

Newsletter ?
Skip to content