W dniu 11 stycznia 2018 r. do Wnioskodawców, których przedsięwzięcia uzyskały pozytywną ocenę preselekcyjną, została wysłana wiadomość e-mail z linkiem do elektronicznego systemu naboru wniosków o dofinansowanie. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z linkiem, prosimy o kontakt z KPAI.

Przypominamy, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach modułu 1 prowadzony będzie od dnia 15 stycznia 2018  r. do dnia 31 stycznia 2018 r. – decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Wniosek złożony w innej formie nie będzie poddany ocenie i zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Przypominamy, że miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest siedziba Kujawsko-Pomorskiej Agencji  Innowacji, Szosa Chełmińska 30,  87-100 Toruń,7. Piętro, sekretariat. Wnioski w wersji papierowej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Newsletter ?
Skip to content