Zapraszamy na Konferencję pn.: Wiedza – Innowacje – Rozwój Regionu Kujawsko-Pomorskiego (Uniwersytety Regionu Kujawsko-Pomorskiego dla Otoczenia Społeczno-Gospodarczego), która odbędzie się w dniu 7 kwietnia ( konferencja została przełożona ze względu na rozwijającą się zarówno w Polsce jak i na świecie epidemię koronawirusa – nowy termin wkrótce) w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy. Patronat Honorowy na konferencją objęli J.M. Rektorzy UMK w Toruniu oraz UTP i UKW w Bydgoszczy.

To wydarzenie skierowane do przedsiębiorców, w którym gospodarzami będą Uniwersytety regionu kujawsko-pomorskiego prezentujące ofertę swoich technologii i usług dla gospodarki regionu oraz KPAI sp. z o.o., która w dialogu ze środowiskiem naukowym i gospodarczym prowadzi proces aktualizacji inteligentnych specjalizacji WK-P.

Celem Organizatorów jest aby spotkanie to zintegrowało uczestników Ekosystemu Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego: centra transferu technologii uczelni, spółki celowe uczelni i spółki akademickie (spin-off oraz spin out), firmy, instytucje otoczenia biznesu, klastry, izby przemysłowo-handlowe, przedsiębiorstwa akademickie, oraz przedstawiciele władz miast regionu i województwa.

7 kwietnia trzy największe publiczne uniwersytety wychodzą naprzeciw i otwierają się na przedsiębiorców i zapotrzebowanie rynku prezentując potencjał nauki w formie uczelnianej oferty innowacyjnych technologii i usług z wielu branż. Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie technologii i usług przed przedsiębiorcami oraz zachęcenie ich do zakupu lub skorzystania z licencji, usług badawczych mogących mieć znaczący, potencjalny wpływ na wartość firmy, wzmocnienie jej konkurencyjności i innowacyjności.

Spotkanie przedstawicieli biznesu, nauki, IOB, administracji samorządowej oraz innych osób ma także być jednym z elementów procesu dochodzenia do zaktualizowania obszarów inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Wydarzenie będzie okazją do nawiązania kontaktów regionalnej nauki z przemysłem, które będą mogły zaowocować ciekawymi wdrożeniami do praktyki gospodarczej.

Rejestracja

https://innowacje.ukw.edu.pl/jednostka/centrum_transferu_technologii/wiedza—innowacje—rozwoj-20

Newsletter ?
Skip to content