Kujawsko-Pomorsk Agencja Innowacji sp. z o.o., jako beneficjent projektów pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” oraz „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” informuje, że dnia 21 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Obowiązują one od 1 stycznia 2021 r.

LINK – https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

Newsletter ?
Skip to content