Szanowni Państwo,

obecna sytuacja wywołana pandemią wymusza na wszystkich dostosowanie się do nowych warunków. Może to być jednak również szansa do rozwinięcia działalności poza granicami kraju, dzięki wykorzystaniu systemu zamówień organizacji międzynarodowych w tym unijnych czy wsparcia międzynarodowych instytucji finansowych, które dodatkowo dostosowują obecnie profil koordynacji swoich projektów i zamówień do wymogów rynków zmagających się z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

Poniżej przedstawiamy zestaw praktycznych informacji dotyczących systemu zamówień instytucji Unii Europejskiej, jednocześnie zachęcając Państwa do udziału w tym rynku.

Ø  ZAMÓWIENIA INSTYTUCJI KRAJOWYCH P.CZ. UE PUBLIKOWANE SĄ W BAZIE PRZETARGÓW TED /TENDERS ELECTRONIC DAILY, dostępnej pod adresem: https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do

TED to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego UE” dot. europejskich zamówień publicznych. Informacje udostępniane są tu wg: branż, miejsca dostawy czy możliwości biznesowych. TED oferuje bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych, publikowanych w UE, poza unijnych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych krajach. Wiele zamówień ogłaszanych jest też bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych instytucji i agencji UE lub na stronach przedstawicielstw KE w kraju realizacji projektu. Przykładowy projekt –  “European Union Water Initiative plus for the Eastern Partnership”dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/2WlDVjM.

Zamówienia składane przez wszystkie instytucje unijne dostępne są pod linkiem: https://ted.europa.eu/TED/search/canReport.do

TED dostarcza informacje o możliwościach biznesowych  UE/ EOG, których wartość  osiąga ponad 420 mld EUR rocznie. Średnio, w danym roku publikowanych ok 460 tys. ogłoszeń

Zaleca się dokonać rejestracji w systemie eTendering. Daje ona dodatkowo dostęp do: przesyłania i zmiany treści pytań dotyczących ogłoszeń o przetargach, subskrypcji powiadomień o zmianach w dokumentacji, filtrowania wiadomości dotyczących wybranych ogłoszeń o przetargach, którymi jesteśmy zainteresowani: https://bit.ly/2LhCBbz.

Ø  W ODPOWIEDZI NA COVID-19 uruchomiono specjalne podstrony dedykowane wybranym zamówieniom. Informacja o nich dostępna jest pod adresem: https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders  

Strony te zawierają rozbudowany system wyszukiwania, który pozwala na precyzyjną kwerendę pod kątem własnej działalności.

Wyniki przetargów związanych z COVID-19 dostępne są tutaj: https://ted.europa.eu/TED/search/searchResult.do

Ø  Dodatkowo zamówienia można znaleźć również na PORTALU KLASTRÓW EUROPEJSKICH (European Cluster Collaboration (ECC) – Covid-19 Industrial Clusters Response Portal).

·        ECC zawarło specjalną zakładkę: https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus#covid-calls  poświęconą odpowiedzi europejskich klastrów na COVID-19. Znajdują się w niej informacje dot. możliwości współpracy pomiędzy klastrami oraz linki do aktualnych zamówień EU.

·        W zakładce umieszczono również PLATFORMĘ do wymiany doświadczeń dot. COVID-19: https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus#covid-success  Choć dotyczy ona klastrów, mogą tam również Państwo znaleźć ciekawe informacje dot. różnych projektów oraz rozwiązań.

·        Cennym instrumentem jest również FORUM: https://www.clustercollaboration.eu/forum/covid-19-response-forum , na którym można zadawać pytania i wymieniać się informacjami, w tym w kontekście zamówień w związku z COVID-19. Regularnie pojawiają się zapytania o konkretny produkt/usługę, jak np. tu: https://bit.ly/3dBIH2p , co ma na celu ułatwianie dostaw/sprzedaży poprzez szybsze i bezpośrednie połączenie z zamawiającym.

Ø  WSPARCIE ZAMÓWIEŃ W ODPOWIEDZI NA COVID19 przez liczne programy unijne, które oferują różne możliwości finansowania: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

W ramach obecnych programów wspomagających branżę medyczną utworzona została np. podstrona programu 3HP/Third Help Programme:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/3hp 

Dodatkowa podstrona z projektami dot. COVID-19:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19 

Ø  5 KROKÓW POSTĘPOWANIA dla zainteresowanych udziałem w procedurze przetargowej zawarto pod linkiem: https://bit.ly/2AcoVvZ.

Wskazano 5 kolejnych etapów, które pozwolą na skuteczne złożenie oferty. Poniżej krótki opis poszczególnych kroków wraz z linkami prowadzącymi bezpośrednio do nich (każdy krok dostępny jest również z poziomu głównego linku: https://bit.ly/2AcoVvZ

Obejmują one:

1.     Znalezienie oferty /ogłoszenia przetargowego: link jw.

2.     Znalezienie partnerów:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search

3.     Utworzenie KONTA- EU login:  https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

4.     Zarejestrowanie swojej firmy. Link do rejestracji firmy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

5.     Przesłanie wniosku.  Wniosek może zostać przesłany w systemie dopiero po zalogowaniu się do swojego konta EU oraz po wybraniu konkretnej oferty.

DODATKOWE INFORMACJE DOT. EUROPEJSKIEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ, w tym w odpowiedzi na COVID -19, znajdą Państwo:

·        PRAG – Praktyczny przewodnik dotyczący zewnętrznych akcji UE (procedury zamówieniowe): http://ec.europa.eu/europeaid/prag/

·        E-CERTISPomocnicza baza danych (zaświadczeń): https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis//web/evidence, gdzie można sprawdzić, jakie zaświadczenia są wymagane w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w UE. Z e-Certis  korzystają zarówno europejskie firmy zainteresowane postępowaniem przetargowym, jak i nabywcy publiczni, oceniający złożone oferty — zob. link: https://bit.ly/2zx7i9O

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O ISTNIENIU NA PORTALU MSZ ZAKŁADKI

·        „Anti-Covid Offer by Polish Business”    https://www.gov.pl/web/diplomacy/anti-covid-offer-by-polish-business 

Nadal zapraszamy do zgłaszania polskich produktów, które mogą zostać zamieszczone na tym portalu. Jest on szeroko reklamowany w innych państwach za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i handlowych.

Newsletter ?
Skip to content