Szanowni Państwo,

prezentujemy listę przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń- Voucher Badawczy” III nabór 1 runda realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Newsletter ?
Skip to content