W związku z koniecznością wydłużenia czasu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

Złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń”

Informujemy, że wyniki przedmiotowego konkursu zostaną opublikowane do 6 grudnia 2019 r.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o.

Newsletter ?
Skip to content