Mój Innowacyjny Wynalazek

Dnia 18 grudnia 2015 roku rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu „Mój Innowacyjny Wynalazek”. Zakończyła się ona dużym powodzeniem, spłynęło aż 147 prac konkursowych w których dzieci i młodzież wykazały się kreatywnością i twórczym myśleniem. Konkurs cieszył się ogromną popularnością, dlatego w 2017 odbyła się jego II odsłona, a obecnie spływają już prace na III edycję.

Celem konkursu jest promocja kreatywności wśród dzieci i młodzieży, zainteresowanie doskonaleniem ich umiejętności technicznych, podniesienie poziomu innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim oraz wyłonienie najlepszej pracy przedstawiającej pomysł na innowacyjny wynalazek. Założenie to jest zgodne z celami określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem strategicznym RSI w dziedzinie edukacji jest ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności regionu. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój postaw kreatywnych i wspieranie zainteresowania nauką oraz techniką wśród dzieci i młodzieży. Wzbudzenie zainteresowania wynalazczością wśród najmłodszych mieszkańców naszego regionu ma w przyszłości przełożyć się na realizację strategicznych celów RSI, takich jak budowa wykształconych kadr dostosowanych do specyfiki regionalnej gospodarki.

Poprzednie edycje konkursu „Mój innowacyjny wynalazek” udowodniły, że w dzieciach i młodzieży z naszego regionu tkwi potencjał, który należy uaktywniać i rozwijać. Mamy nadzieję, że organizując takie przedsięwzięcie mobilizujemy także dorosłych do odkrywania u dzieci pasji do nauki. Wspólnie z Państwem chcemy rozwijać kreatywność i innowacyjność, dając młodzieży możliwość wykazania się inicjatywą i twórczym myśleniem.