MÓJ INNOWACYJNY WYNALAZEK 2018

 

 

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do III edycji konkursu „Mój innowacyjny wynalazek”. Celem konkursu jest promocja kreatywności wśród dzieci i młodzieży, zainteresowanie doskonaleniem umiejętności technicznych, podniesienie poziomu innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim oraz wyłonienie najlepszej pracy przedstawiającej pomysł na innowacyjny wynalazek.

Poprzednie edycje konkursu „Mój innowacyjny wynalazek” udowodniły, że w dzieciach i młodzieży z naszego regionu tkwi potencjał, który dzięki takim konkursom pozwoli docenić ich kreatywność i pomysłowość. Wśród prac z wcześniejszych edycji konkursu znalazły się między innymi: maszynka do wiązania butów, długopis zmywalny z wykrywaniem błędów, koto-tłumacz, a także robot do robienia rzeczy niemożliwych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z trzech kategorii wiekowych od 6 do 20 lat ze szkół podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W zależności od grupy wiekowej różni się forma pracy konkursowej:

I. Szkoły podstawowe: klasy I-IV – opis pomysłu na innowacyjny wynalazek (maksymalnie 2 strony, w formacie A4, czcionką 12) wraz z zilustrowaniem opisywanego pomysłu dowolną techniką plastyczną lub techniczną (na Konkurs należy przesyłać skan lub zdjęcie tej pracy. Organizator ma prawo wezwać do dostarczenia przed rozstrzygnięciem Konkursu na adres siedziby oryginału faktycznie wykonanej pracy);

 

II. Szkoły podstawowe: klasy V-VII oraz szkoły gimnazjalne – opis pomysłu na innowacyjny wynalazek (maksymalnie 2 strony, w formacie A4, czcionką 12) wraz z zilustrowaniem opisywanego pomysłu dowolną techniką plastyczną lub techniczną (na Konkurs należy przesyłać skan lub zdjęcie tej pracy. Organizator ma prawo wezwać do dostarczenia przed rozstrzygnięciem Konkursu na adres siedziby oryginału faktycznie wykonanej pracy);

 

III. Szkoły ponadgimnazjalne – model przestrzenny innowacyjnego wynalazku wraz z opisem (maksymalnie 2 strony, w formacie A4, czcionką 12) (na Konkurs należy przesyłać skan, zdjęcie lub filmik przestawiający tą pracę. Organizator ma prawo wezwać do dostarczenia przed rozstrzygnięciem Konkursu na adres siedziby oryginału faktycznie wykonanej pracy). W przypadku gdy wykonany w ramach Konkursu model przestrzenny będzie wykazywał zmiany położenia lub jakikolwiek element ruchowy, wówczas konieczne jest dostarczenie krótkiego filmiku maksymalnie 2 minutowego, w wielkości maksymalnej 128MB utrwalającego powyższe działania modelu.

 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu „Mój Innowacyjny Wynalazek” jest przygotowanie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Konkursu, obejmującego formularz kontaktowy z danymi osobowymi Uczestnika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku przygotowania pracy przez zespół wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez każdego uczestnika wraz ze wskazaniem składu zespołu, w pracach którego się uczestniczyło.

 

Etap ten obejmuje poniższe zadania:

 1. należy uzupełnić i wysłać formularz, który znajduje się na stronie internetowej www.kpai.pl (w zakładce III edycja Konkursu „Mój Innowacyjny Wynalazek”);
 2. do formularza należy dołączyć materiał prezentujący pracę konkursową (zdjęcie/skan lub krótki filmik – maksymalnie 2 minutowy, w maksymalnej wielkości 128 MB w zależności od grupy wiekowej);
 3. wydrukowany i podpisany przez osoby upoważnione formularz należy wysłać na adres:
  KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O. O.
  Szosa Chełmińska 30
  87-100 Toruń
  Z dopiskiem „KONKURS – MÓJ INNOWACYJNY WYNALAZEK 2018”.

 

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać do 31 maja 2018 r. (decyduje data wpływu).

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Mój Innowacyjny Wynalazek 2018”, wspólnego podnoszenia poziomu innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim. Mamy nadzieję, że wpłynie wiele innowacyjnych pomysłów, a przygotowane pracę będą dla nas inspiracją do kolejnych wyzwań.

Poniżej znajduje się regulamin: