Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o.

Rekrutacja online

Prosimy o wykonanie testu online. Test składa się z 17 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego.

Na wykonanie całego testu jest 20 minut.

Do testu można podejść tylko raz.

Powodzenia!

Imię i nazwisko
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, rozeznanie rynku
W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?
Na ile lat uchwalana jest nowa perspektywa finansowa?
Który z poniższych Programów Operacyjnych w obecnej perspektywie finansowej nie występuje na szczeblu krajowym?
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji została powołana na podstawie
Jakim rodzajem spółki jest Kujawsko- Pomorska Agencja Innowacji
Jak nazywa się Prezes KPAI
Wymień dwa projekty grantowe finansowane ze środków Unii Europejskiej, które są realizowane przez Kujawsko- Pomorską Agencje Innowacji
Czego dotyczy projekt EMPINNO?
Rozwiń skrót RPO-WK-P:
Rozwiń skrót EFRR:
Rozwiń skrót EFS:
Kto obecnie jest marszałkiem województwa Kujawsko-Pomorskiego?
Jak nazywa się organizowany przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji konkurs dla dzieci?
Która z podanych formuł sumowania bloku komórek od a1 do b10 jest poprawna?
Jaki znak rozpoczyna formułę w programie Microsoft Excel
Skrót klawiaturowy Ctrl + Z oznacza:

Przetłumacz na język angielski zdanie:
"Niestety koordynatora projektu w tej chwili nie ma w pracy. Przekażę do telefonu osobę, która udzieli Pani niezbędnych informacji dotyczących projektu."


Newsletter ?
Skip to content