Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o.

Rekrutacja online

Prosimy o wykonanie testu online. Test składa się z 18 pytań zamkniętych i 2 pytań otwartych.

Na wykonanie całego testu jest 20 minut.

Do testu można podejść tylko raz.

Powodzenia!

Imię i nazwisko
Zaznacz projekty grantowe finansowane ze środków Unii Europejskiej, które są realizowane przez Kujawsko- Pomorską Agencje Innowacji
Projekty grantowe realizowane przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o. o. zakładają wsparcie przedsiębiorstw
Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń zawiera:
Pożyczki dla przedsiębiorstw na Badania i Rozwój
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji została powołana na podstawie
Jak nazywa się Prezes KPAI
Czego dotyczy projekt EMPINNO?
Ile do tej pory Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o. o. zrealizowała naborów na Bon na Patent?
Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń zakłada wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:
Inteligentne Specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego to:
Mój Innowacyjny Wynalazek to
Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy realizowany jest przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji:
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, rozeznanie rynku
Jaki znak rozpoczyna formułę w programie Microsoft Excel
Skrót klawiaturowy Ctrl + Z oznacza:
Która z podanych formuł sumowania bloku komórek od a1 do b10 jest poprawna?

Przetłumacz na język angielski zdanie:
"Niestety koordynatora projektu w tej chwili nie ma w pracy. Przekażę do telefonu osobę, która udzieli Pani niezbędnych informacji dotyczących projektu."

W którym roku została powołana Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o. o.?
Czy w związku z zakończeniem stosunku pracy pracodawca musi wydawać pracownikowi świadectwo pracy?
Aby dodać wcięcie akapitu należy:

Newsletter ?
Skip to content