Innowacje w branży astronomicznej na skalę międzynarodową

12 lutego 2018 r., wraz z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim, mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z generałem Simonem P. Wordenem – byłym dyrektorem NASA Ames Research Center w Dolinie Krzemowej. Podczas spotkania poruszano takie tematy jak współpraca technologiczna pomiędzy Polską, USA i Luksemburgiem, a także tworzenie mostów technologicznych i inicjowanie kontaktów biznesowych.

Cykl szkoleniowy dla brokerów innowacji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „EmpInno”

 

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleniowy dla brokerów innowacji z województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenia informacyjne, w ramach projektu „Emplnno”, dotyczyć będą wybranych aspektów komercjalizacji wyników prac naukowych. Celem spotkań jest rozpowszechnianie i propagowanie wśród obecnych i potencjalnych brokerów innowacji z uczelni wyższych z województwa kujawski-pomorskiego, instytucji współpracujących ze szkołami wyższymi z regionu oraz z podmiotów prywatnych wiedzy z zakresu wybranych aspektów komercjalizacji wyników prac naukowych.

Nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”

 

W dniach od 15. do 31. stycznia 2018 r. prowadzony był nabór wniosków o dofinansowanie w ramach modułu 1. w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”.

Uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy“

 

 

 

 

 

 

 

Nabór wniosków w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” odbył się w terminie: 4 – 25 września 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły aż 72 wnioski, z czego 52 firmy otrzymaod nas wsparcie.

PODPISANIE UMÓW Z PRZEDSIĘBIORCAMI W RAMACH PROJEKTU „FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY”

 

W związku z zakończeniem naboru oraz oceny wniosków nadesłanych w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

 

Bon na patent – trwają prace nad nowym naborem

 

 

W ramach bonu na patent przewiduje się dofinansowanie kosztów uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także kosztów usług  doradczych.

 

Pożyczki dla przedsiębiorców

 

Konsorcjum Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. będzie realizowało pożyczki na Badania i Rozwój.

Pracownik poszukiwany

W związku z rozwojem spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. poszukuje osób na stanowiska:

Pracownik obsługi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

(Miejsce pracy: Toruń)

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o., została powołana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Kujawsko Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000491815.

Głównym, statutowym zadaniem KPAI wynikającym z logiki założeń polityki innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest jego promocja jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa. Ponadto działania KPAI skupione są na wypracowaniu podstaw i warunków do tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości, w tym opracowanie systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, jak również pełnienie w ramach tego systemu funkcji platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi z obszaru województwa, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

Jesteśmy także na Facebooku

12 lutego 2018 r., wraz z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim, mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z generałem Simonem P. Wordenem – byłym dyrektorem NASA Ames Research Center w Dolinie Krzemowej. Podczas spotkania poruszano takie tematy jak współpraca technologiczna pomiędzy Polską, USA i Luksemburgiem, a także tworzenie mostów technologicznych i inicjowanie kontaktów biznesowych.
W trakcie spotkania toruńskie firmy z branży kosmicznej miały możliwość zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć oraz szerokiego spektrum działań. Generałowi przedstawiono rozwijaną przez ABM Space Sp. z o.o, technologię Golden Fleece, (związaną z nowatorskim systemem napędu kosmicznego – opartego na oddziaływaniu wiatru słonecznego na żagiel), a także potencjał toruńskiego sektora kosmicznego, koncentrującego się na robotyce kosmicznej i zrobotyzowanych obserwatoriach astronomicznych, śledzeniu satelitów czy rozwiązaniach przeznaczonych dla astronautyki załogowej. W 2017 roku ABM Space wraz z łódzką firmą Amepox otrzymał nagrodę Airbus-Merck, podczas Space Exploration Masters w Luksemburgu.
Poruszano także kwestie dotyczące możliwości zdobycia nowych rynków zbytu, kontraktów z Europejską Agencją Kosmiczną, nawiązania współpracy z NASA i sektorem prywatnym branży kosmicznej w USA.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej wspierający rozwój sektora kosmicznego, a także przedstawiciele toruńskich podmiotów związanych z branżą kosmiczną, w tym Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o., Maciej Krużewski.
Organizatorem spotkania było Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

Serdecznie dziękujemy za list od dr hab. inż. Stanisława Mrozińskiego z Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Jest to podziękowanie za uczestnictwo oraz wspólną organizację konferencji "Szkoła patentów na UTP", która odbyła się w styczniu. Przedsięwzięcie niewątpliwie przyczyni się do popularyzacji kształcenia i wiedzy w zakresie patentowania w województwie kujawsko-pomorskim. ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku