Komunikat z dnia 9 lipca 2019r. dotyczący konkursu ogłoszonego w dniu 29 marca 2019r.

Lista przedsięwzięć z pozytywną oceną formalną zgłoszonych w ramach projektu „Fundusz badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

KOMUNIKAT Z DNIA 24 CZERWCA 2019 R. DOTYCZĄCY TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

KOMUNIKAT Z DNIA 24 CZERWCA 2019 R. DOTYCZĄCY TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

SPOTKANIE INFORMACYJNE TOUR DE REGION – Bydgoszcz

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE TOUR DE REGION DOT. NABORU W RAMACH „FUNDUSZU BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY”.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 rundy Modułu 2 FBIW-Bon na patent.

Informujemy, że w związku z niewykorzystaniem dostępnej alokacji środków trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 3 Modułu 2 FBIW – Bon na patent. Nabór jest prowadzony od dnia 17.06.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie decyduje data dostarczenia do KPAI jego wersji papierowej.
Zapraszamy do składania wniosków!

Newsletter ?