Za nami IV edycja konkursu „Mój Innowacyjny Wynalazek”.

Dnia 11 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podsumowanie oraz wręczenie nagród.

Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” (FBiW-VB) III nabór 3 runda

Komunikat z dnia 14 stycznia 2020 r. dotyczący konkursu ogłoszonego w dniu 29 marca 2019 r.

Kolejne wsparcie KPAI dla regionalnego biznesu

Badawczo – rozwojowy „zastrzyk” wart 11 milionów

Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie w ramach projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń” – Moduł II Bon na Patent

Lista wniosków o dofinansowanie, które wzięły udział w konkursie w ramach projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Newsletter ?