Słoneczny Młyn przedsiębiorczości i innowacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek 13 września dla kilkudziesięciu ludzi biznesu ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza zaczął się od spotkania na temat regionalnego ekosystemu innowacji i wspierających go funduszy, którymi dzięki prowinnowacyjnej polityce Samorządu Województwa dysponuje KPAI.

Program MNiSzW – „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”

 

 

 

 

 

 

Podstawowym założeniem tego programu jest udzielenie przedsiębiorcom – grantobiorcom wsparcia finansowego, na organizację staży zagranicznych dla swoich pracowników, którzy będą mogli odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże powinny być tak dobrane, by umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi, zgodnie z zasadą „learning by doing”.

 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o., została powołana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Kujawsko Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000491815.

Głównym, statutowym zadaniem KPAI wynikającym z logiki założeń polityki innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest jego promocja jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa. Ponadto działania KPAI skupione są na wypracowaniu podstaw i warunków do tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości, w tym opracowanie systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, jak również pełnienie w ramach tego systemu funkcji platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi z obszaru województwa, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

Jesteśmy także na Facebooku

📣Przypominamy, że na naszej stronie kpai.pl/ został ogłoszony nabór na moduł 1 oraz 2 projektu "Fundusz Badań i Wdrożeń". Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

▶️Fundusz Badań i Wdrożeń (dalej: FBiW) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji; grantów) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci udzielanego wsparcia dla podmiotów w formie następujących modułów:
1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa;
2) Bon na patent.
Operatorem FBiW (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o., w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku