Ogłaszamy nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach FBiW – moduł 1

Ogłaszamy nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach FBiW – moduł 2 – BON NA PATENT

Lista przedsięwzięć z pozytywną oceną formalną zgłoszonych w ramach projektu „Fundusz badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Ważny komunikat dla Grantobiorców z drugiego naboru FBiW

Przypominamy, że zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń”…

Publikujemy listę przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia w ramach czwartego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń” – Moduł 2: Bon na patent.

Newsletter ?