Za nami kolejny Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tym razem odwiedziliśmy Bydgoszcz i mieliśmy okazję zapoznać się z ogromną ilością świetnych pomysłów, które prezentowali nam młodzi naukowcy z całej Polski. Wybór najlepszych prac był naprawdę ciężki, co oznacza, że młodzież nie przestaje nas zaskakiwać!

 

Fundusz Badań i Wdrożeń - Informacje prasowe o konkursach

 

 

 

 

We wczorajszym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się specjalny materiał promocyjny o działalności Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji

 

Fundusz Badań i Wdrożeń - Informacje prasowe o konkursach

 

We wczorajszym wydaniu Gazety Pomorskiej, Nowości i Expressu Bydgoskiego ukazał się…

 

Tour de region zakończony!

W dniu 27.03.2018 r., spotkaniem w toruńskim Inkubatorze  Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości KPFP, zakończyliśmy cykl spotkań w ramach Tour de region.

Cykl szkoleniowy dla brokerów innowacji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „EmpInno”

 

 

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleniowy dla brokerów innowacji z województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenia informacyjne, w ramach projektu „Emplnno”, dotyczyć będą wybranych aspektów komercjalizacji wyników prac naukowych. Celem spotkań jest rozpowszechnianie i propagowanie wśród obecnych i potencjalnych brokerów innowacji z uczelni wyższych z województwa kujawski-pomorskiego, instytucji współpracujących ze szkołami wyższymi z regionu oraz z podmiotów prywatnych wiedzy z zakresu wybranych aspektów komercjalizacji wyników prac naukowych.

Pożyczki dla przedsiębiorców

 

Konsorcjum Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. będzie realizowało pożyczki na Badania i Rozwój.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o., została powołana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Kujawsko Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000491815.

Głównym, statutowym zadaniem KPAI wynikającym z logiki założeń polityki innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest jego promocja jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa. Ponadto działania KPAI skupione są na wypracowaniu podstaw i warunków do tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości, w tym opracowanie systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, jak również pełnienie w ramach tego systemu funkcji platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi z obszaru województwa, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

Jesteśmy także na Facebooku

INNOFORM dzień drugi! Zapraszamy na nasze stoisko po więcej informacji o aktualnie prowadzonych projektach. ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku