Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie w ramach projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń” – Moduł II Bon na Patent

Lista wniosków o dofinansowanie, które wzięły udział w konkursie w ramach projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają konkurs ”Pracodawca Pomorza i Kujaw 2019”

Jego celem jest promocja rzetelnych i innowacyjnych pracodawców działających w regionie kujawsko-pomorskim.

Lista przedsięwzięć z pozytywną oceną formalną w ramach projektu „Fundusz badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” III nabór 3 runda

Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie w ramach projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń”

Lista wniosków o dofinansowanie, które wzięły udział w konkursie w ramach projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością wydłużenia czasu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

Newsletter ?