Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs...

 

 

 

 

 

 

 

 

w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Rozpoczęliśmy ocenę formalną wniosków

 

 

 

 

o dofinansowanie w ramach II naboru wniosków w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

 

 

Fundusz Badań i Wdrożeń - Informacje prasowe o konkursach

 

 

 

 

 

We wczorajszym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się specjalny materiał promocyjny o działalności Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji

 

Fundusz Badań i Wdrożeń - Informacje prasowe o konkursach

 

We wczorajszym wydaniu Gazety Pomorskiej, Nowości i Expressu Bydgoskiego ukazał się…

 

Cykl szkoleniowy dla brokerów innowacji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „EmpInno”

 

 

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleniowy dla brokerów innowacji z województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenia informacyjne, w ramach projektu „Emplnno”, dotyczyć będą wybranych aspektów komercjalizacji wyników prac naukowych. Celem spotkań jest rozpowszechnianie i propagowanie wśród obecnych i potencjalnych brokerów innowacji z uczelni wyższych z województwa kujawski-pomorskiego, instytucji współpracujących ze szkołami wyższymi z regionu oraz z podmiotów prywatnych wiedzy z zakresu wybranych aspektów komercjalizacji wyników prac naukowych.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o., została powołana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Kujawsko Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000491815.

Głównym, statutowym zadaniem KPAI wynikającym z logiki założeń polityki innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest jego promocja jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa. Ponadto działania KPAI skupione są na wypracowaniu podstaw i warunków do tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości, w tym opracowanie systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, jak również pełnienie w ramach tego systemu funkcji platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi z obszaru województwa, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

Jesteśmy także na Facebooku

2 dni temu

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji

Wczoraj wieczorem w Operze Nova w Bydgoszczy ogłoszono laureatów 22. edycji „Złotej Setki Pomorza i Kujaw”. Na wydarzeniu obecnych było kilkuset gości - przedstawicieli świata biznesu, lokalnych, ale też krajowych władz. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele KPAI wraz z Prezesem Agencji, Maciej Krużewski, który wręczał jedną z nagród tego prestiżowego rankingu oraz oficjalnie otworzył naszą Wielką Fabrykę Pomysłów Pomorza i Kujaw!

Zachęcamy do obejrzenia całej fotorelacji oraz wystąpienia Macieja Krużewskiego na naszej stronie www.kpai.pl !
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku