PODPISANIE UMÓW Z PRZEDSIĘBIORCAMI W RAMACH PROJEKTU „FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY”

 

W związku z zakończeniem naboru oraz oceny wniosków nadesłanych w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Bon na patent – trwają prace nad nowym naborem

W ramach bonu na patent przewiduje się dofinansowanie kosztów uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także kosztów usług  doradczych.

 

 

Pożyczki dla przedsiębiorców

Konsorcjum Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. będzie realizowało pożyczki na Badania i Rozwój.

 

 

 

Pracownik poszukiwany

W związku z rozwojem spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. poszukuje osób na stanowiska:

Pracownik obsługi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

(Miejsce pracy: Toruń)

 

 

 

 

Konferencja “Szkoła Patentów na UTP” i spotkanie Ekspertów za nami

16 stycznia 2018 r. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. miała okazję uczestniczyć i współorganizować konferencję zatytułowaną “Szkoła Patentów na UTP” organizowaną przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z inicjatywy Prorektora ds. Nauki, Pana dr hab. inż. Stanisława Mrozińskiego, prof. nadzw. UTP.

 

 

Zakończenie oceny merytorycznej I naboru w ramach projektu „Fundusz badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2018 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

 

 

PODPISANIE UMÓW Z PRZEDSIĘBIORCAMI W RAMACH PROJEKTU „FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY”

W związku z zakończeniem naboru oraz oceny wniosków nadesłanych w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Bon na patent – trwają prace nad nowym naborem

 

W ramach bonu na patent przewiduje się dofinansowanie kosztów uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także kosztów usług  doradczych.

Pożyczki dla przedsiębiorców

 

 

 

 

Konsorcjum Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. będzie realizowało pożyczki na Badania i Rozwój.

 

Pracownik poszukiwany

W związku z rozwojem spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. poszukuje osób na stanowiska:

Pracownik obsługi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

(Miejsce pracy: Toruń)

 

 

Konferencja “Szkoła Patentów na UTP” i spotkanie Ekspertów za nami

16 stycznia 2018 r. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. miała okazję uczestniczyć i współorganizować konferencję zatytułowaną “Szkoła Patentów na UTP” organizowaną przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z inicjatywy Prorektora ds. Nauki, Pana dr hab. inż. Stanisława Mrozińskiego, prof. nadzw. UTP. 

Zakończenie oceny merytorycznej I naboru w ramach projektu „Fundusz badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

 

Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2018 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o., została powołana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Kujawsko Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000491815.

Głównym, statutowym zadaniem KPAI wynikającym z logiki założeń polityki innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest jego promocja jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa. Ponadto działania KPAI skupione są na wypracowaniu podstaw i warunków do tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości, w tym opracowanie systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, jak również pełnienie w ramach tego systemu funkcji platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi z obszaru województwa, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.